ISOMIX s.r.o.
Radlinského 203
908 71 Moravský Svätý Ján

Mobil:
+421 908 666 445

IČO:  46 338 063

E-mail:
info@isomixsro.sk

Firma je zapísaná v Obchodný register: ISOMIX s.r.o.  je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava v odd. Sro vo vložke číslo 28148/T

Copyright © 2017 isomixsro.sk. Všetky práva vyhradené.

Kontakt

KURZ…        |        DIENSTE        |        GALERIE        |        KONTAKT

KURZ…     |     DIENSTE     |     GALERIE     |     MATERIALIEN PREISLISTE     |     KONTAKT

Stavebné práce - ISOMIX Stavebné práce - ISOMIX

ISOMIX s.r.o.
Matúš Mračna​
Radlinského 203
908 71 Moravský Svätý Ján

Mobil: 0908 666 445

www: www.isomixsro.sk
e-mail: info@isomixsro.sk

IČO: 46 338 063

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28148/T


Kde nás nájdete…

Präzision
Moravský Svätý Ján