ISOMIX s.r.o.
Radlinského 203
908 71 Moravský Svätý Ján

Mobil:
+421 908 666 445

IČO:  46 338 063

E-mail:
info@isomixsro.sk

Firma je zapísaná v Obchodný register: ISOMIX s.r.o.  je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava v odd. Sro vo vložke číslo 28148/T

Copyright © 2017 isomixsro.sk. Všetky práva vyhradené.

sezona 2017/2018

STRUČNE…       |       SLUŽBY       |       GALÉRIA       |       SEZÓNA 2017/2018       |       KONTAKT

STRUČNE…       |       SLUŽBY       |       GALÉRIA       |       SEZÓNA 2017/2018       |       KONTAKT

precíznosť
Stavebné práce - ISOMIX Stavebné práce - ISOMIX

Pripravujeme / Realizujeme:

----------------------------------------


ZŠ Sekule - malovanie tried:
-----------------------------

- vysprávky na popukaných stenách

- penetrácia a 2x malovka

- kompletné zabezpečenie materiálu


Moravský Sv. Ján - stavba plotu:
---------------------------------

- odstránenie starého betónového základu a stĺpikov s drevenou výplňou

- zabezpečenie vývozu sute na zberné miesto

- znivelovanie pozemku

- stavba nového oplotenia zo zváraného pletiva Betafence

- kompletné zabezpečenie materiálu s dopravou


Moravský Sv. ján - realizácia terasy a chodníka:

-------------------------------------------------

- zemné práce s minibagrom

- zhotovenie kamenného podkladu a železobetónovej

  platne

- hydroizolačné práce v styku s domom

- zhotovenie lôžka a osadenie obrubníkov

- pokládka terasovej dlažby


Borský Sv. Jur - búracie práce:
--------------------------------

- realizácia okenného otvoru na otvor dverný

- vybúranie nového otvoru v obvodovej stene na nové okno

- osadenie pomocnej podpernej konštrukcie

- kompletný odvoz sute

- úplné zabezpečenie materiálu s dopravou


Malacky - rekonštrukcia garsónky:
-----------------------------------

- oškrabanie stien od starej malovky

- sieťkovanie a vyrovnávanie stien

- nahodenie pucovky + malovky

- zhotovenie sadrokartónových stropov

- vybúranie starej a lepenie novej keramickej

 dlažby

- obklad za kuchynskou linkou

- odvoz odpadu

- kompletné zabezpečenie materiálu s dopravou


Dojč:
--------

- úplná rekonštrukcia rodinného domu zo 60. rokov

- nové rozvody elektriny

- nové rozvody vody a odpadov s napojením

- zbúranie prístavby a hospodárskej miestnosti

- zbúranie nevyhovujúcich komínov,otlčenie starých zavlhnutých a popraskaných omietok

- búranie priečok,realizácia dverných a okenných otvorov

- stavba pohľadového kuchynského pultu zo starých tehál

- zhotovenie nových vápeno-cementových omietok MPI 25

- zateplenie podlahy a realizácia nového cementového poteru

- odstánenie starých hlinených stropov

- zhotovenie sadrokartónových podhľadov so zateplením

- výstavba sprchového kúta, obloženie kúpelne a wc

- vložkovanie a frézovanie komína s certifikátom

- úprava oplotenia špricovaním a uzavretie plechovou čapicou

- maľovanie stien


Brodské
--------------

- rekoštrukcia staršieho domu so stodolou o ploche celkom 150 m2

- zhotovenie obývacej izby a kuchyne zo starej stodoly

- železobetónová doska v stodole

- zhotovenie ručných omietok BAUMIT MPA 35

- zhotovenie zateplených sadrokartónových stropov v dome i v stodole

- betonáž nosných podperných stĺpov z debniacich tvárnic

- búranie nových dverných a okenných otvorov do  nosných a deliacich priečok + osadenie prekladov

- murovanie nových priečok,následné sieťkovanie a  zapucovanie

- kompletné zhotovenie nových rozvodov vody a kanalizácie aj s napojením

- zhotovenie pochôdznej podlahy nad stropom v stodole

- betonáže pod potery, náhrada dreveno - pieskových podláh

- kompletné zhotovenie novej terasy s odvodnením

- hydroizolácie podláh ...

- kompletné zabezpečenie materiálu s dopravouMoravský Sv. Ján:
--------------------------

- zhotovenie nových,zateplených betónových podláh,vybratím starých

 odhnitých trámov a piesku

- nový nosný preklad, zväčšením prestupu do izby

- odstránenie starých zárubní a zhotovenie prekladov nad dverami

- kompletné zabezpečenie materiálu s dopravou


Jakubov:
---------------

- zateplenie rodinného domu fasádnym polystyrénom 240 m2

- nanesenie silikónovej fasádnej omietky ALPINA

- zhotovenie nových podhladov 25 m2

- kompletné zabezpečenie materiálu a lešenia


Kostolište:
---------------

- realizácia novostavby rodinného domu na pripravenú

  železobetónovú platňu 100 m2

- kompletné zabezpečenie materiálu, šalovacích podperných stojok

 a lešenia


Lozorno:
-------------

- oprava zateplenia rodinného domu

- nanesenie 2x vyrovnávacej vrstvy lepidla na zrovnanie

- výmena parapetov a nové špalety okolo okien

- nanesenie silikónovej fasádnej omietky BAUMIT 260 m2

- kompletné zabezpečenie materiálu a lešenia


Brodské:
________

- vybúranie starých drevených okien so stavebných otvorov

- úprava okenných otvorov pred osadením okien

- búranie nového otvoru na balkón

- osadenie nosných železných Extra profilov nahradením

 hlavných nosných múrov

- búranie nosných priečok za účelom maximálneho otvorenia

 priestoru

- kompletné zabezpečenie materiálu s dopravou


Malacky:
________

- kompletná rekonštrukcia chaty,nová/é:

(vence,strecha,komín,izolácie,sadrokartóny,betonáže,okná,dvere,

  elektroinštalácia..)

- prístavba k existujúcej chate od základov,izba+kúpelňa

- zhotovenie drenážnej jamy

- kompletné zabezpečenie materiálu s dopravou


Smolinské:
__________

- úplná / kompletná rekonštrukcia rodinného domu a garáže

- búracie práce a odstránenie hospodárskych budov

- zafixovanie / podbetónovanie odtrhnutej časti domu od obvodového

  múru

- nová strecha,podlahy,okná,dvere,elektroinštalácia,kúrenie so

  solárnym systémom + rekonštrukcia plynovodu,zateplenie s fasádou,

 sadrokartónové stropy,maľovky,kúpelňa,drevené schodisko,zobytnenie

  podkrovia,osadenie strešných okien,obklady,dlažby,výmena komína,

 omietky,pucovky,rolety s inteligentným ovládaním...

 + kompletná rekonštrukcia exteriéru domu vrátane odvodnenia

- kompletné zabezpečenie materiálu s dopravou

- zabezpečenie lešenia a stavebných podperných stojok


Kúty:
_____

- nadstavba rodinného domu zo 70. rokov

- zhotovenie vyrovnávacieho + stužovacieho venca na obvodových

 a stredových nosných priečkach

- osadenie stropného systému Heluz Miako s vložkami

- viazanie železnej armatúry

- stojkovanie stropu, betonáž

- kompletné zabezpečenie šalovacích podperných stojok,

 lešenia a železných strmeňov do armatúry

- doprava materiálu